Graviation

Kort beskrivelse

Spildevandet fordeles efter opholdet i trekammertanken til sivestrengene for her at nedsive til grundvandet.
 
Ved gravitationsprincippet forstås, at vandet løber af sig selv på grund af tyngdekraften. Yderligere mekanisk hjælp er derfor ikke nødvendigt.
 
Gennem den ekstra udluftning i enden af strengene tilføres nedsivningsarealet ilt, som understøtter den biologiske nedbrydning af reststofferne i spildevandet. Samtidig sikres gennem disse opføringer en yderligere mulighed for at spule rørene.
 
Generelt
Installation af nedsivningsanlæg skal udføres af en autoriseret kloakmester. Dette sikrer, at respektive lovkrav overholdes, og at installationen foretages med den fornødne ekspertise. Installationen skal godkendes af de lokale myndigheder.

Kontakt os

Lydum Maskinstation

Vi tilbyder

Til gylle sæson 2018 Nedfældning sortjord med Gøma discnedfælder
forsuring og slangeudlægning af gylle med Kyndestoft acidline med  24 Samson ADS bom m. side afblænding

 

Vi er...