Gyllespredning

Når planternes vækstsæson starter i februar måned, gælder det om at forberede sig på den bedst mulige måde. Derfor er gyllespredning essentielt for den gode høst, og det kan vi hjælpe dig med hos Lydum Maskinstation. Du behøver hverken have en gyllespreder selv eller stå for gyllekørsel. Vi kan nemlig klare det hele for dig.

Vi tilbyder både udlejning af en gyllespreder samt mandskab til gyllespredning, og vi anvender kun moderne og effektive løsninger. Vores slangeudlægning måler 24 meter med to fordelere. Dermed kan du nemt og hurtigt få arbejdet udført, når du skal i gang med gyllespredning. 

Hvad er gylle, og hvornår må man køre gylle ud?

Når det kommer til gyllespredning, er det vigtigt at kende til, hvad gylle er for en størrelse. Gylle er en blanding af husdyrs afføring og urin, og som anvendes som gødning til markerne. Med dette følger også en række skrappe krav til både opbevaring, udbringning og anvendelse, hvilket forudsætter et godt kendskab til gyllespredning. 

Der er ligeledes opsat retningslinjer for, hvornår du må foretage en gyllespredning på din mark. Dette må ske fra den 1. februar og indtil høsten, og det samme gælder fra høst og indtil oktober måned, hvis der er tale om marker med græs eller vinterrasp. 

Tilsætning af nitrifikationshæmmer.

Instinct™ er en nitrifikationshæmmer, som sikrer tilgængeligt kvælstof til planterne.

Instinct tilsat gylle beskytter kvælstof i plantens rodzone og optimerer plantens kvælstofforsyning. Instinct hæmmer de bakterier i jorden, som omdanner kvælstof fra ammonium til nitrat. Dermed er kvælstoffet til rådighed, når planten har behov for det - selv i nedbørsrige år. 

Regler for gyllespredning

Når det kommer til regler for gyllespredning, skal gylle være opbevaret i gylletanke med et flydelag, der forhindrer fordampning af eksempelvis ammoniak. Dette flydelag kan blandt andet laves af snittet halm.

Gyllen må ikke udbringes på lørdage, søndage og helligdage, hvis markerne ligger placeret mindre end 200 meter fra en byzone, et sommerhusområde eller lignende. Gylle må kun spredes via udlægning med slanger, slæbesko eller ved nedfældning. 

Nedfældning af gylle 

I forbindelse med gyllespredning gælder der nogle særlige regler for gyllespredning på sort jord og græsmarker. Her skal du sørge for, at gyllen bliver nedfældet, hvilket begrænser lugtgenerne med 80-100 %.

En nedfældning foretages ved at skære en række furer i marken, hvorefter gyllen sprøjtes ned i disse. Herefter lukkes furerne til med jord, hvilket sikrer dig en gyllespredning, der har minimale lugtgener. 

Ved nedfældning anvender vi udelukkende moderne maskiner, der sørger for at passe godt på jord og afgrøder. På den måde sikrer vi dig en professionel og skånsom gyllespredning, hvor vi gør brug af computergenereret dosering for at sikre den rette gyllemængde.

Så kan du nemt komme i mål med årets gyllespredning og blive klar til en god høst. 

Slangeudlægning

  • 24 m med 2 fordelere og mulighed for forsuring

Sortjordsnedfældning

  • Med 1 stk gøma discnedfælder  25 Tons selvlæssende gyllevogne
  • Tvangsstyring og vægtoverføring til traktorens aksler

Græsnedfældning

  • Med Samson TD 12 græsnedfælder m. dobbeltskær

Gylleomrøring 

  • Med Harsø

Møgspredning

  • Med 2 Stk samson Flex 16 spredere