Hjælp til høst og høstarbejde

Dyrker du blandt andet havre eller hvede i dit landbrug, kan vi hjælpe dig godt i mål med dit høstarbejde hver eneste sæson. I takt med dyrkningen af forskellige kornsorter er det vigtigt at få en god høst i hus, så du får mest muligt ud af dine marker. Vi udfører vores høstarbejde med Lexion 600 TT 35” med mulighed for halmspredning, der sikrer dig de bedste betingelser for en god høst.

http://www.youtube.com/watch?v=-3iI7OZmFiE

Hvorfor er en god høst vigtig?

Høstarbejde foretages, når din høst er moden. Det betyder, at kernerne i kornet skal være fuldt færdigudviklede og med en lav vandprocent, der skal ligge omkring 15 %.

Her kan regn og fugtigt vejr resultere i en højere vandprocent, og derfor skal kornet tørres, efter høstarbejdet er udført for at gøre det lagerstabilt og undgå eksempelvis svampeangreb. 

En god høst er særdeles vigtig for dig, hvis du vil have mest muligt ud af dine markers arbejde. Efter høstarbejde er det derfor vigtigt med den rette opbevaring af din høst. Kornet skal tørres, hvis vandprocenten er for høj, som bør ske ud fra en nøje styring af temperatur og luftmængde. 

Dit høstarbejde skal foretages på det rette tidspunkt og på en effektiv måde, hvis du vil opnå det bedste resultat. Vi anvender udelukkende moderne teknologier og maskiner, der sikrer dig de bedste forudsætninger for et høstarbejde, der skåner kornet bedst muligt. 

Høst af havre

Havre dyrkes typisk som både foderkorn og til at producere havregryn. Denne korntype kan dyrkes i alle jordtyper, hvilket gør den yderst anvendelig og nem at producere.

Havren sås om foråret, og her bør du foretage høstarbejdet i august måned. Du vil typisk få et udbytte på 5,5 t/ha, og havren giver et større udbytte end vårbyg.

Den bedste måde at vurdere, hvornår havren er klar til høst, er ved at måle vandprocent og kernens udvikling, hvilket ofte er betinget af sommerens vejrforhold i forbindelse med temperatur, regnmængde og solskinstimer. 

Høst af hvede 

Vinterhvede er den mest dyrkede kornsort i Danmark, og efter høst kan du forvente et gennemsnit på 8 t/ha på de mere lerede jordtyper. Vinterhvede sås i september måned, hvorefter du kan høste kornet i august måned året efter.

Derudover er der også mulighed for at så vårhvede, der sås om foråret, og hvor du skal forvente at udføre høstarbejdet en smule senere. Her får du en senere høst, og du kan her forvente et udbytte på 5 t/ha.

Pilehøst

Vi tilbyder også høstning af pil. Størstedelen af vores pilehøst foregår typisk på Sjælland, men vi hjælper gerne hvor end vi kan. Pil er et af Danmarks ældste planter, der har gavnet vores kultur i flere århundrede. Om det har været til fletning af hegn, døre eller andet har vi altid haft et forhold til pil. I dag bruger vi det dog mere til tørstof og lignende landbrugsformål. 

Skal du have høstet en pilemark? Så tøv ikke med at kontakte os. Vi hjælper hellere end gerne.