Opsamlingstank

I situationer, hvor hverken nedsivningsanlæg kan etableres eller offentlig kloak er til rådighed, kan en samletank være den sidste udvej.

Denne lukkede tank opsamler hele husets spildevand, som tømmes gennem kommunens tømningsordning.

Tanken skal opføres efter miljømyndighedernes reglementer.

Regn- og drænvand bør naturligvis ikke ledes til tanken.

Da samletanke har en begrænset opsamlingskapacitet er det meget vigtigt at tilføre så lidt vand som muligt. En af mulighederne for vandbesparelse er for eksempel WC'er med spareskyl. Dette stiller derfor i mange tilfælde store krav til den udførte installation, da der skal være ekstra fald på tilløbsledningerne.

Samletanke kan med fordel anvendes ved afsides beliggende huse med lille vandforbrug eller ved sommerhuse, hvor ingen andre løsninger inden for spildevandsrensning kan anvendes.