Pløjning af marker

Pløjning af dine marker er vigtigt for den gode høst, og derfor varetager vi også denne opgave for dig hos Lydum. For at kunne få jævne og ensartede marker er det nødvendigt med en pløjning, der netop sørger for dette.

Denne opgave skal udføres med de helt rigtige maskiner, og det har vi selvfølgelig også sørget for. 

Hvad er pløjning, og hvornår pløjer man?

Pløjning er en form for jordbehandling, hvor jordens jævne og ensartede overflade bliver gendannet inden den kommende høst. En pløjning vil samtidig sørge for, at ukrudtsfrø og planterester bliver lagt ned i plovfuren, så du får en jævn og næringsrig overflade inden såning på marken.

Pløjning af din mark vil ske cirka 20 cm nede i jorden, hvilket egner sig godt til langt de fleste frø, der ikke skal placeres længere nede end 20 cm.  

Pløjning foretages ofte i løbet af efteråret og færdiggøres i forårsperioden. Dette sker ofte i takt med forbuddet mod gyllespredning, og på den måde kan jorden blive holdt sund og frisk. 

Hvorfor pløjer landmanden jorden?

Som nævnt sørger en pløjning for, at markens jordbund bliver jævn og fri for ukrudt, hvilket også er den typiske årsag til, at landmanden vælger at pløje marken. Her fjernes ukrudtsrester, der ligger under jordens overflade, og det skaber samtidig et godt såbed.

Et løst og ujævnt såbed gør det umuligt at så afgrøder med en ensartet sådybde. Dermed vil en pløjning få frø og afgrøder til at spire på samme tid, så høsten kan foretages ubesværet. 

Pløjning af mark 

Når marken skal pløjes, skal alt halm og klumper i jorden være fjernet. Her er det også vigtigt, at traktor og plov er intakt og i god stand, hvilket vi sørger for, når du vælger os til at udføre arbejdet.

Vi indstiller ligeledes ploven på korrekt vis, så vi kan fjerne ukrudt og halmrester i jordoverfladen. Det er ligeledes muligt at montere et større skær på ploven, så du er sikret en fuld gennemskæring. 

Pløjning af græsmarker

Efter pløjning af marken skal du sørge for dæksæd og såning inden for 24 timer. Dermed er du sikker på, at der er fugt, der sørger for en ensartet og hurtig fremspiring. Græsfrø vil ofte blive etableret med enten vårbyg, vårhvede eller vårtriticale som dæksæd.

Hos Lydum Maskinstation kan vi hjælpe dig med det hele på en effektiv, moderne og miljøbevidst måde, så du kan få foretaget en pløjning af dine marker til den nye høstsæson.