Dybdeharvning/pløjning

Dybdeharvning/pløjning af dine marker er vigtigt for den gode høst, og derfor varetager vi også denne opgave for dig hos Lydum. For at kunne få jævne og ensartede marker er det nødvendigt med en jordbearbejdning, der netop sørger for dette.

Denne opgave skal udføres med de helt rigtige maskiner, og det har vi selvfølgelig også sørget for. 

Hvad er pløjning, og hvornår pløjer man?

Dybdeharvning/pløjninger en form for jordbehandling, hvor jordens jævne og ensartede overflade bliver gendannet inden den kommende høst. En pløjning vil samtidig sørge for, at ukrudtsfrø og planterester bliver lagt ned i plovfuren, så du får en jævn og næringsrig overflade inden såning på marken.

Pløjning af din mark vil ske cirka 20 cm nede i jorden, hvilket egner sig godt til langt de fleste frø, der ikke skal placeres længere nede end 2-4 cm.  

Pløjning foretages ofte i løbet af efteråret og færdiggøres i forårsperioden. Dette sker ofte i takt med forbuddet mod gyllespredning, og på den måde kan jorden blive holdt sund og frisk. 

Pløjning af græsmarker

Efter pløjning af marken skal du sørge for dæksæd og såning inden for 24 timer. Dermed er du sikker på, at der er fugt, der sørger for en ensartet og hurtig fremspiring. Græsfrø vil ofte blive etableret med enten vårbyg, vårhvede eller vårtriticale som dæksæd.

Hos Lydum Maskinstation kan vi hjælpe dig med det hele på en effektiv, moderne og miljøbevidst måde, så du kan få foretaget en pløjning af dine marker til den nye høstsæson.